Rozvoz obedov

V obci bola zriadená služba donášky obedov starším, prípadne osamelým občanom našej obce priamo do miesta trvalého bydliska (okrem časti obce Olichov).

Rozvoz je vykonávaný pracovníkom obecného úradu v pracovných dňoch v čase medzi 11.30 a 12:30 hod.

K odberu je možné sa prihlásiť na obecnom úrade.

Jedlo sa prepravuje v obedároch, ktoré si zabezpečí v počte 3 kusov občan požadujúci službu. Obedy zabezpečuje firma Gastro ABM, Tesárske Mlyňany.

Cena za jeden obed je nasledovná:

Od 1.7.2021:

  • Obed bez možnosti výberu z menu: 3,80 €

  • Obed s výberom z menu: 3,95 €

Jedálny lístok na týždeň