Základné informácie

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Región: Požitavský
Mikroregión: Požitavie – Širočina
IČO: 00308633
Starosta obce: JUDr. Ondrej Kozolka
Počet obyvateľov: 1003 (k 31.12.2020)
Rozloha: 11,6km2 (1 160ha)
Nadmorská výška: 220 – 450 m n. m. (stred 205 m n.m.)

Osídlenie a stručná história obce

Najstaršie nálezy svedčia o osídlení obce Volkovce v mladšej dobe kamennej – neolite. Obec Volkovce sa prvýkrát písomne spomína v roku 1275 ako majetok Tekovského hradu. V roku 1327 patrila časť obce svätobeňadickému opátstvu.  V roku 1535 obec úplne vyhorela. V roku 1565 patrila ostrihomskej kapitule. V 16. a 17. storočí sa stalo územie tejto časti Uhorska obeťou tureckých nájazdov. Obec Závada sa spomína v roku 1629. Obce Volkovce a Závada sa definitívne zlúčili v roku 1944. Súčasťou obce sú aj osady /bývalé majere/ Slance a Olichov. Viac o histórii.

Prírodné podmienky

Volkovce ležia v Podunajskej pahorkatine zastúpenej Hronskou pahorkatinou na južných svahoch Pohronského Inovca v doline potoka Bočovka.

Kultúrno – historické hodnoty:

  • Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, nachádzajúci sa v centrálnej časti, pôvodne gotický zbarokizovaný v rokoch  1750 až 1754, v roku 1926 bola nastavená veža, baroková kazateľnica pochádza z rokov 1750 až 1760, zvon z roku 1923, presbytérium zo 14. storočia.
  • Iné sakrálne pamiatky – niekoľko božích múk a krížov, sochy Panny Márie, ktoré dávali postaviť jednotlivé rodiny v obci ako poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu.
  • Pamätná tabuľa padlým v I. a II. svetovej vojne.
  • V obci sa nachádzajú rodinné obydlia s klasickou vidieckou architektúrou zo začiatku minulého storočia, väčšinou zrekonštruované na rodinné chaty.
  • Folklórna skupina Volkovčanka
  • Spevácky zbor pôsobiaci pri miestnom kostole.
  • Ochotnícky divadelný súbor.
Aka_bolesť_taká_medecína_23.7.2010-resized

Aká bolesť taká medecína 2010

Karneval 2014

Tradície

– Stavanie mája
– Festival folkórnych skupín
– Hodová slávnosť na sviatok sv. Jakuba – patróna kostola, so stretávkou rodákov.
– Roľnícka nedeľa

Občianska vybavenosť a služby

Obecný úrad, kultúrny dom, materská škola, základná škola, pošta, potraviny, reštauračné a pohostinské zariadenia, čerpacia stanica OMV, kaderníctvo, Domov sociálnych služieb SVETLO – Olichov.

Rekreácia a šport

Priamo v obci sa nachádza oddychová zóna – Park za kostolom s detskými ihriskom. Druhou oddychovou zónou je zrevitalizovaný parčík na ulici Ľ. Štúra. V obci je športový areál s výbornými podmienkami pre futbal, v zime pre korčuľovanie a hokej. V obci má bohatú tradíciu stolný tenis. Chatová osada Lukov a Slance poskytuje možnosť pobytu a oddychu v peknom prírodnom prostredí. Chotár obce je vhodný pre pešiu turistiku, hubárčenie a poľovačky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Autobusová zastávka v centre obce
Za-kostolom
Park pri kostole
UK English