Všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty na stiahnutie:

VZN obce Volkovce č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


VZN obce Volkovce č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024

VZN obce Volkovce č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024

NÁVRH – VZN obce Volkovce č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024


VZN Obce Volkovce č. 7/2023 o miestnych daniach na území obce Volkovce

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach na území obce Volkovce

NÁVRH VZN č. 7/2023 o miestych daniach na území obce Volkovce


VZN č. 5/2023 obce Volkovce o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce

VZN č. 5/2023 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce

NÁVRH – VZN č. 5/2023 obce Volkovce o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce


VZN č. 4/2023 obce Volkovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

VZN č. 4/2023 obce Volkovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

NÁVRH – VZN č. 4/2023 obce Volkovce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce


VZN č. 3/2023 obce Volkovce o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

VZN č. 3/2023 obce Volkovce o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

NÁVRH – VZN č. 3/2023 obce Volkovce o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

 


VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

NÁVRH – VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce


Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

Návrh – Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce


VZN obce Volkovce č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf., 293KB)

Návrh VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf., 292KB)


VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


VZN č. 6/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce

VZN č. 6/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce

Návrh VZN č. 6/2022 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce


VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

VZN č.5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

Návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v šk. jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce


VZN obce Volkovce č. 3/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023

VZN obce Volkovce č. 3/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023

NÁVRH VZN obce Volkovce č. 3/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023


VZN č.2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Volkovce