Skauti

 

SlovenskSlovenský_skauting.svgý skautinglogo 2.oddiel BC

Skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku a dostala sa aj medzi nás do Volkoviec. Stará sa o výchovu, neformálne vzdelávanie a zmysluplné využitie voľného času detí a mladých ľudí. V skautingu si mladí plnia svoje sny, učia sa nové a zaujímavé veci a nachádzajú si tu skvelých priateľov. Prostredníctvom skautingu objavujú, čo môžu v živote dokázať. Uplatňujú tu svoje schopnosti, realizujú sa a zlepšujú v tom, v čom chcú byť dobrí.

41. zbor T. G. Masaryka Topoľčianky má 4 oddiely:

1. oddiel Hok-A-Taka Topoľčianky

2. oddiel Buen Camino Volkovce

3. oddiel Arbor Vitae Čierne Kľačany

4. oddiel Pamätníci z lesa

Skautské začiatky u nás spadajú do roku 2006, no vtedy sme patrili pod oddiel v Topoľčiankach. Postupne, ako naša členská základňa rástla, bol v roku 2011 oficiálne založený samostatný oddiel aj vo Volkovciach.

Akcie

Základným pilierom skautingu je družina – malá skupina ľudí podobného veku, ktorých vedie radca. Družina sa pravidelne stretáva na “družinovkách”.

Okrem toho organizujeme aj vlastné akcie a spolupracujeme s rôznymi organizáciami a obcou:

  • Letné tábory

  • Jednodňové a viacdňové výlety po Slovensku

  • Skautské Vianoce a Betlehemské svetlo

  • Skautský pretek Milanov ešus
  • Deň narcisov

  • Spolupráca s obcou

  • Spolupráca so združením Leustach – obnova hradu Hrušov

  • Akcie a kurzy organizované Slovenským skautingom a iné

Ak chcete vedieť niečo viac, príďte nás pozrieť, my sa len potešíme.

Kontakt: Tomáš Kvaššay – 2. oddiel Buen Camino Volkovce

kvassaytom@gmail.com

Viac informácií na www.skauting.sk


UK English