Farské oznamy

Kontakt na Farský úrad Čierne Kľačany:

správca farnosti: Mgr. Peter Patúc

telefón: 0910 702 677,  037/630 65 16

Oznamy

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK od 20.5.2024 do 26.5.2024
Pondelok
Utorok
Streda, 22.5.2024- sv. omša o 18:00 hod.- za † rodičov Vetterových a Kováčových, ich rodičov a starých rodičov
Štvrtok
Piatok
Sobota, 25.5.2024- sv. omša o 8:00 hod. - za † Jána Kováča a všetkých zomrelých z rodiny Kováčovej a Hasprovej
Nedeľa, 26.5.2024- sv. omša o 9:30 hod. - za † Ernesta Krajčiho, manželku Helenu, dcéru Helenku, zaťov Jána a Františka a ostatných zomrelých z rodiny
Spoveď
Iné