Zverejnenie zámeru

Dokumenty na stiahnutie:

Zámery na prenájom majetku obce 2024

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Volkovce v KU Závada v prospech nájomníkov v bytových domoch č. 25 a č. 27 na ul. Obrancov mieru v obci Volkovce


Zámery na prevod majetku obce 2023

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Volkovce v KU Volkovce v prospech manželov Orlíčkových


Zámery na prevod majetku obce 2022

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Volkovce v KÚ Volkovce v prospech Tomáša Haspru

zverejnené 14.12.2022

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Volkovce v KÚ Volkovce v prospech Mgr. Peter Kukučka

zverejnené 12.1.2022


Zámery na prevod majetku obce 2021

Zverejnenie zámeru prevodu  majetku obce Volkovce v KÚ Volkovce v prospech Ladislava Valachyho a Jazmíny Čepčekovej.

zverejnené 10.12.2021

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Volkovce v KÚ Volkovce v prospech Jána Martáka.

zverejnené 9.11.2021

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Volkovce v KÚ Volkovce v prospech Samuela Frajku.

zverejnené 9.11.2021


Zámery na odpredaj, prenájom nehnuteľností v roku 2019

Zámer odpredať majetok obce Volkovce Ľudmile Mlynkovej


Zámery na odpredaj, prenájom nehnuteľností v roku 2018

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Volkovce spoločnosti ViOn a.s.

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľností KÚ Závada Nikolete a Klaudii Danáčovým

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA  Zite Danáčovej

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA Márii Frajkovej


Zámery na odpredaj nehnuteľností v roku 2017

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ VOLKOVCE – Ing. Ľudovít Frajka

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA


Zámery na odpredaj nehnuteľností v roku 2015

– Zverejnenie zámeru na odpredaj J. Kutiš

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Ján Petrík

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Hádek

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Chovan

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Vetter