Symboly

flag-page-symboly
 
Vlajka obce Volkovce:
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3
a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná
farbami obecného erbu.
 
 
crest-symboly-page
 
Erb obce:
Na modrom štíte sa nad vodorovne položeným kosákom vznáša strieborné čerieslo s lemešom. Medzi ich hrotmi je na
dvoch zlatých skrížených pútnických paliciach strieborná mušľa.
 
UK English