JDS

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb.
je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Základná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku vo Volkovciach bola založená v roku 2003. Pri svojom založení mala 21 členov. V súčasnosti má naša základná organizácia spolu 44 členov.
jds_logo_2013

Výbor základnej organizácie JDS vo Volkovciach
predseda: Blažena Kozolková
podpredseda: Estera Vavrová
tajomníčka: Mgr. Mária Lackovičová
pokladníčka: Alžbeta Sopková
kultúrny referent: Jozef Holečka
členky výboru: Mária Švecová
Mária Nízlová

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Volkovciach vydala pri príležitosti
10. výročia svojho založenia bulletin, spracovaný JUDr. Jozefom Horňákom.

Obalka.JDS.stranka.1

 

JDS-IMG_2875
Stretnutie s jubilantmi

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIA ČLENOV JDS
Stalo sa milou tradíciou, že dva krát v roku sa členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Volkovciach stretnú v kultúrnom dome vo Volkovciach na slávnostnom stretnutí svojich členov. Je to vždy veľmi príjemné posedenie pri hudbe, na ktorom členovia poblahoželajú tým, ktorí oslávili svoje životné jubileum.

FOLKLÓRNA SPEVÁCKA SKUPINA VOLKOVČANKA

Túto spevácku skupinu založili naši seniori v roku 2007. Jej vedúcim a manažérom je pán Jozef Holečka.  I napriek tomu, že skupina bola založená len pred pár rokmi, prezentuje sa so svojim programom nielen na stretnutiach našej základnej organizácie, ale úspešne vystúpila aj na prehliadke speváckych skupín v Žitavanoch dňa 13.8.2011, či na zasadnutí obcí regionálneho združenia Širočina dňa 11.9.2011 v Tekovských Nemciach.

Viac informácií o folklórnej skupine VOLKOVČANKA sa dozviete na jej stránke: www.fsvolkovcanka.sk.

UK English