Kostol

kostolObec Volkovce z hľadiska administratívneho členenia rímskokatolíckej cirkvi spadá pod Biskupský úrad v Nitre ako súčasť Nitrianskej diecézy. Od 1.7.2001 je filiálkou novovzniknutej farnosti Čierne Kľačany. Predtým patrila do farnosti Nemčiňany.

V strede obce, pri hlavnej ceste stojí Rímskokatolícky kostol. Je zasvätený sv. Jakubovi staršiemu. Kostol je najstarším zachovaným objektom našej obce. Presbytérium kostola pochádza zo 14. storočia. Pôvodne bola stavba vybudovaná v gotickom slohu, v rokoch 1750-1754 bol kostol obohatený o prvky baroku. Kostol tvorí jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Presbytérium je klenuté lunetovou klenbou, dekoratívne členenie na spôsob gotickej krížovej klenby. Loď je zaklenutá pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi na nástenných pilieroch. Fasáda je členená lizénovým orámovaním. Kazateľnica je baroková, členená okrasnými stĺpikmi. Na parapete kazateľnice sú sochy evanjelistov. Na priečelí kostola bola v roku 1926 vystavaná veža. V roku 1948 sa uskutočnila rozsiahla renovácia kostola, bola pristavená tzv. Nová sakristia a kostol vymaľoval maliar Ján Tonka. Postavili aj novú železná ohradu kostola. Ďalšia rekonštrukcia sa robila začiatkom sedemdesiatych rokov. Vymenila sa krytina na veži i na kostole, odstránila sa statická porucha presbytéria, postavila sa väčšia sakristia so sociálnym vybavením. Obnovené boli aj maľby v interiéri a kostol sa omietol brizolitovou omietkou.

V roku 1999 sa začalo s ďalšou rekonštrukciou kostola. Urobilo sa vykurovanie kostola plynom, nové ozvučenie kostola, zrekonštruovala sa elektroinštalácia a zakúpila sa nová Krížová cesta.  V roku 2001 sa položila dlažba v celom kostole a boli vymenené drevené schody na chór. Veža aj kostol boli na novo vymaľované maliarom P. Čambalom. Posviacku vynoveného chrámu vykonal biskup Vladimír Filo dňa 21.6.2001. Ďalšie úpravy sa urobili v roku 2002. Na jar tohto roku sa vymenila krytina na kostole a v decembri sa zakúpil nový orgán. V roku 2005 sa vymenila dlažba pred aj okolo kostola.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pred kostolom stojí Kamenný klasicistický kríž, ktorý je zabudovaný v ohrade cintorína a je to najstarší všeobecný kríž v obci z roku 1777, ktorý bol spolu s Kamennou bránou zrekonštruovaný koncom roka 2016.  V okolí kostola sa rozprestiera cintorín. Vstup na cintorín je cez Kamennú bránu, na ktorej sa nachádzajú mená padlých vojakov z prvej svetovej vojny. V priestoroch cintorína bola v roku 1949 postavená malá márnica, ktorá bola v roku 1996 zrekonštruovaná  na “Kaplnku Svätého Jozefa”. Nový dom smútku bol svojpomocne postavaný v roku 1982. Začiatkom roka 2017 daroval do kostola nový oltár rodák z obce,  dôstojný pán Jozef Krajči, ThDr.

 

 


Súčasným správcom farnosti je od júla 2013 dôstojný pán Peter Patúc.

Kňazi pôsobiaci vo Volkovciach

Od roku 1630 sa zachovali takmer všetky mená kňazov, ktorý slúžili vo farnosti Nemčiňany,  teda aj vo Volkovciach a na Závade.

V priebehu 20.storočia pôsobili v obci nasledujúci kňazi:
Turčan Albert 1899-1909
Škoda Ján 1909-1925
Šenmiczer Ján 1926-1927
Boleček Vincent 1927-1945
Bulka Štefan 1946-1959
Ondrušek Štefan 1959-1970
Gálik Ondrej 1970-1971
Kalúz Anton 1971-1976
Labuda Jozef 1976-1981
Valach Ondrej 1981-1999
Berta Dušan 1999-2000
Buček Ján 2000-2001
Farnosť Čierne Kľačany:
Švercel Jozef 2001- 2003
Dočolomanský Imrich 2003 – 2013
Patúc Peter 2013 –
Kňazi pochádzajúci z obce:
Krajči Jozef, ThDr. nar. 26. 4.1941 Primície: 26.12.1963
Mlynka Peter nar. 23. 9.1956 zom. 19.1.2019 Primície: Jun 1982
Koloman Kršák nar. 22. 9.1960 zom. 14.7.2010 Primície: Jun 1984
Mlynka Vlastimil nar. 25.12.1977 Primície: 10.7.2005

UK English