Divadelný ochotnícky súbor

Divadelnícke začiatky sa vo Volkovciach tradujú od roku 1927. Nakoľko sa nezachovala žiadna dokumentácia, dozvedáme sa o nich len z ústneho podania a z obecných kroník, kde sú údaje len čiastočné. Napriek tomu vieme, že činnosť volkovských ochotníkov začala známou divadelnou hrou od Ferka Urbánka: Kamenný chodníček. Táto divadelná hra stála aj na začiatku obnovy činnosti ochotníckeho divadla v roku 2000.

V medzivojnovom období sa ochotnícke divadlo stalo významným kultúrnym činiteľom. V čase, keď neexistovala televízia a rozhlasové vysielanie sa počúvalo len ojedinele, divadlo bolo hlavným prostriedkom zábavy i výchovy v obci. V ňom sa školská mládež, staršia mládež i dospelí učili vystupovať na verejnosti.

Spočiatku pri nacvičovaní predstavení hrali prím učitelia, ktorí pôsobili v miestnej škole a neskôr sa réžie a organizácie ujali aj domáci herci. Menovite uvedieme aspoň najznámejších režisérov a organizátorov, podieľajúcich sa na úspechoch volkovského ochotníckeho divadla od úplných začiatkov až po súčasnosť:

  • Učitelia: Jozef Bevilaqua, Vojtech Brandt, Imrich Holečka, Augustín Kasana, Štefánia Hasprová, Jozef Šúň, Jozef Kozolka, Jozef Sopko, Jana Frajková, Ľubica Lackovičová, Anna Hasprová.
  • Ostatní režiséri a organizátori: Alojz Lehotský, Jozef Malý, František Frajka, Emil Mlynka, Jozef Haspra, Cyril Mlynka, Klement Tesársky, Mária Segíňová, Blažena Kozolková, Iveta Juríková a iní.

Najvýznamnejšie úspechy ako herci aj režiséri mali: Jozef Šúň, Cyril Mlynka a Ľubica Lackovičová (Adamová).

Divadelná tradícia v našej obci bola taká silná, že neustále, aj po obdobiach útlmu a časových odstupoch, prichádzalo k jej oživeniu. Divadlá sa v obci vždy tešili veľkej pozornosti a záujem bol taký veľký, že divadelné predstavenia sa aj opakovali.

O podrobnostiach jednotlivých období sa viac dočítate tu:

divadlo

Rok 2000 bol prelomovým rokom nielen zmenou tisícročia, aj ochotnícke divadlo v obci začalo svoju novú etapu. Po 16–ročnej prestávke sa opäť začalo s nácvikom divadelnej hry, ktorá bola uvedená pri príležitosti osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, a to na hody v roku 2000.

Ako už bolo spomenuté vyššie, táto hra od Ferka Urbánka „Kamenný chodníček“ stála úplne na začiatku činnosti volkovských ochotníkov ( v roku 1927), preto môžeme povedať, že jej uvedenie bolo viac ako symbolické.

Dámy a husári 2012

Dámy a husári 2012

Réžie hry sa ujala Mgr. Anna Hasprová. Úlohy boli rozdelené nielen skúseným skôr narodeným ochotníkom (Cyril Mlynka, Ľudovít Mlynka, Mária Segíňová, Blažena Kozolková) ale i mladým začínajúcim hercom, ktorí nemali možnosť byť svedkami úspechov staršej generácie svojich hereckých kolegov (Katarína Segíňová, Miroslava Komáreková, Darina Kozolková, Peter Haspra, Ondrej Kozolka, Jozef Mozeš).

Do jednotlivých divadelných predstavení boli často zapájané i deti. Ich túžba po sebarealizácii na hereckých doskách (aspoň našich regionálnych) vyústila neskôr do samostatných predstavení odohraných poväčšine mladými. V posledných rokoch najmävďaka pani Márii Segíňovej, ktorá sa deťom nezištne a s veľkou energiou venuje, vznikli i dve predstavenia odohrané výhradne deťmi.

Janko a Anička 2014

Janko a Anička 2014

Prehľad divadelných predstavení
odohratých
divadelným ochotníckym súborom z Volkoviec po roku 2000

Meno autoraNázov hryDátum premiéry
Ferko UrbánekKamenný chodníček23.7.2000
Ferko UrbánekŠkriatok2.3.2003
Ferko UrbánekStrašidlo22.2.2004
Božena Slančíková TimravaPáva23.11.2005
Ján ChalúpkaStarý zaľúbenec8.1.2006
Samuel BrodskýZimozel7.1.2007
Ján HollýKubo20.7.2007 (mládež)
Emil GollnerAká bolesť taká medecína
Matúš a jeho bratia
30.3.2008
25.7.2008 (mládež)
Alexander FedroDámy a husári12.4.2009
Carlo GoldoniStarý frfloš31.1.2010 (mládež)
Carlo GoldoniVejár7.5.2011 (mládež)
Alexander FedroDámy a husári2012 (obnovené predstavenie, zmena v obsadení niektorých postáv)
Ion Luke CaragialeD´ale Carnavalu26.4.2014
Ferko UrbánekJanko a Anička1.6.2014 (deti)
Ferko UrbánekKríž pod lipami21.2.2015 (deti)
Ferko UrbánekSlobodní manželia24.7.2015
Vladimír MoresBoris6.11.2016 (deti)
Mária KočanováJežiško nám priniesol mamičku11.12.2016 (deti)
Kríž pod lipami 2014

Kríž pod lipami 2014

UK English