Rozpočet obce

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh rozpočtu na r.2024-2026

Návrh rozpočtu 2023-2025


Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2023

Návrh – I. zmena Rozpočtu 2023

Zverejnené 20.11.2023


Rozpočet obce Volkovce na roky 2023-2025

Rozpočet na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025


Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu za rok 2022


Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022

Zerejnené: 24.8.2022


Rozpočet obce Volkovce na roky 2022 – 2024

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2022-2024


Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2021

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2021


Rozpočet obce Volkovce na roky 2021 – 2023

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2021-2023


Rozpočet obce Volkovce na roky 2020 – 2022

Schválený rozpočet obce Volkovce na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2020-2022


Rozpočet obce Volkovce na roky 2019 – 2021

Návrh 2. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2019

Návrh 1. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2019

Návrh Rozpočtu obce Volkovce na roky 2019 – 2021


Rozpočet obce Volkovce na roky 2018 – 2020

Návrh 2. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2018

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Schválený Rozpočet obce Volkovce na roky 2018 – 2020

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2018 – 2020


2. zmena rozpočtu obce Volkovce na rok 2017

II.zmena_rozpoctu_2017


Schválený rozpočet obce Volkovce na rok 2017

Rozpocet_2017-2019


2. zmena rozpočtu obce Volkovce na rok 2016

II. zmena rozpočtu na rok 2016