Uznesenia a zápisnice

Dokumenty na stiahnutie:

X. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica z X. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z X. zasadnutia OZ vo Volkovciach


IX. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica z IX. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z IX. zasadnutia OZ vo Volkovciach


VIII. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica z VIII. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z VIII. zasadnutia OZ vo Volkovciach


VII. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica zo VII. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie zo VII. zasadnutia vo Volkovciach


VI. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica zo VI. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie zo VI. zasadnutia OZ vo Volkovciach


V. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica z V. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z V. zasadnutia OZ vo Volkovciach


IV. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica zo IV. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie zo IV. zasadnutia OZ vo Volkovciach


III. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica z III. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z III. zasadnutia OZ vo Volkovciach


II. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Zápisnica z II. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z II. zasadnutia OZ vo Volkovciach

 


I. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2022 – 2026

Uznesenie z I. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z I. zasadnutia OZ vo Volkovciach


XXII. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Zápisnica z XXII. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z XXII. zasadnutia OZ vo Volkovciach


XXI. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Zápisnica z XXI. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z XXI. zasadnutia OZ vo Volkovciach


XX. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z XX. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z XX. zasadnutia OZ vo Volkovciach


XIX. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z XIX. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z XIX. zasadnutia OZ vo Volkovciach