Fotogaléria

 • Mariášový turnaj 2019, POŽITAVSKÁ LIGA
 • Fašiangy 2019
 • Vianočný koncert 2018
 • I. zasadnutie OZ vo Volkovciach vo volebnom období 2018 – 2022
 • Mikuláš 2018
 • Mesiac úcty k starším 2018
 • Volkovecký kotlík 2018
 • Roľnícka nedeľa 2018
 • MDD 2018
 • Stretnutie folklórnych skupín Volkovce 2018
 • Deň matiek 2018
 • Stavanie mája 2018
 • Mariášový turnaj 2018
 • Fašiangy 2018