Futbal

Futbal v našej obci sa hral už v tridsiatych rokoch minulého storočia. Je najstarším a najpopulárnejším športom. Spočiatku sa hral neorganizovane, na pasienkoch tzv. „Plieškach“ nad pieskovou baňou s loptami naplnenými drevenými stružlinkami alebo handrami.

Futbalový areál 60.-70.roky 20. storočia

Futbalový areál 60.-70.roky 20. storočia

Organizovaná telovýchova a šport sa začali rozvíjať koncom štyridsiatych rokov, kedy bolo na súkromných lúkach pri potoku zriadené nové ihrisko, ktoré tomuto športu slúži dodnes.

 Celý futbalový areál počas svojej histórie úplne zmenil svoju podobu. V jeho počiatkoch sa na ihrisku dalo hrať len za suchého počasia, pretože tu bývalo veľmi mokro. Situácia sa zlepšila až po regulácii volkovského potoka Bočovka a po vystavaní vodnej nádrže koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia, kedy boli upravené a oplotené aj priestory ihriska. Postupne sa prebudovali a zmodernizovali i šatne, ich posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2012. V roku 2004 bola pri ihrisku vybudovaná tribúna, ktorá bola v roku 2011 zastrešená a v roku 2014 na nej boli osadené nové plastové sedadlá.

Futbalovy_areal_v_sucasnosti (Copy)Futbalový areál v súčasnosti

V lete roku 2007 bolo vybudované futbalové miniihrisko s umelým trávnatým povrchom. V roku 2013 bolo na tomto miniihrisku dobudované umelé osvetlenie. 

Šatne v súčasnosti

Šatne v súčasnosti

Miniihrisko osvetlenie

Miniihrisko osvetlenie

Novodobá história futbalu v obci je datovaná rokom 1978, kedy sa znovu vytvorilo futbalové mužstvo dospelých. Do IV. C triedy majstrovstiev okresu Nitra vstúpilo s novým názvom TJ Inovec Volkovce. Od roku 2002 pôsobí mužstvo dospelých v IV. lige juhovýchod ako B mužstvo FC ViOn Zlaté Moravce.

mužstvo_nastranku (Copy)

UK English