Stolný tenis

História stolného tenisu vo Volkovciach siaha do roku 1956, kedy niekoľko nadšencov – Koloman Drahoš, Juraj Brandt, Ladislav Kéry, Jozef Brieška, Karol Bóga, Cyril Mlynka a ďaľší – zakúpilo v rámci TJ hrací stôl a v starom, dnes už nexistujúcom kultúrnom dome, začalo písať históriu stolného tenisu vo Volkovciach. V krátkej dobe sa stal stolný tenis po futbale druhým najpopulárnejším športom v obci. Od roku 1958 začalo družstvo TJ Volkovce hrávať pravidelnú súťaž družstiev – Majstrovstvo okresu Zlaté Moravce. Zároveň s popularitou tohoto športu stúpala aj úroveň hry a hráčska základňa. To zákonite prinieslo postup družstva do vyšších súťaží a v roku 1970 už hralo družstvo krajskú súťaž. V krajskej súťaži zotrvalo družstvo TJ Volkovce dva roky. V roku 1972 bol celý stolnotenisový oddiel preregistrovaný, kvôli finančným tažkostiam do TJ CALEX Zlaté Moravce. Pod názvom TJ CALEX Zlaté Moravce „B” hrávalo družstvo všetky zápasy v priestoroch ZDŠ Volkovce. Káder postupne doplnili Volkovčania Klement Tesársky, Štefan Kobes, Jozef Kozolka, Ignác Frajka, Ján Horňák a „cudzinci” Ivan Chovan a Ján Baláž. Takto hrával oddiel v krajských súťažiach i v Slovenskej národnej lige až do roku 1977. V tomto roku z rôznych objektívnych aj subjektívnych príčin prestal oddiel stolného tenisu vo Volkovciach pôsobiť. Tak skončila počiatočná fáza stolnotenisovej činnosti vo Volkovciach.

Obnovenie činnosti oddielu nastalo v roku 1981 zásluhou terajšieho starostu obce a predsedu TJ Ondreja Kozolku, ktorý sa vrátil zo základnej vojenskej služby a okamžite oslovil jedného z iniciátorov stolnotenisovej činnosti z roku 1956 Juraja Brandta a Daniela Lackoviča, ktorý sa do Volkoviec prisťahoval koncom roku 1974. Títo traja, doplnení mladšími hráčmi, bratom Ondreja Kozolku, Ľudovítom a jeho menovcom Ľudovítom Kozolkom ml., oživili stolnotenisový oddiel TJ Inovec Volkovce, ktorý pôsobil v rôznych okresných súťažiach vtedajšieho okresu Nitra až do roku 1987. V družstve sa v tomto období vystriedali už spomenutí Ignác Frajka, Štefan Kobes, Jozef Kozolka, Klement Tesársky, Koloman Drahoš st. a mladí hráči Ivan Haspra, Jozef Krajči, Koloman Drahoš ml. , Marian Kováč a Emil Hollý. Hracím priestorom bola, vďaka pochopeniu vedenia školy, chodba miestnej ZDŠ, kde v tomto období pôsobil aj stolnotenisový krúžok žiakov pod vedením Daniela Lackoviča. Činnosť oddielu bola znovu prerušená na 7 rokov z dôvodu problémov s hracím priestorom v škole a z dôvodu osobného zaneprázdnenia hlavných organizátorov /Ondrej Kozolka – štúdium na vysokej škole popri zamestnaní a stavba rodinného domu, Daniel Lackovič – stavba rodinného domu a Juraj Brandt – pracovné vyťaženie v zamestnaní/.

stolny-tenis_2013_14-resized
Majstrovstvá Okresu Zlaté Moravce
– jednotlivci, Sezóna 2013/14

Tretia fáza histórie stolného tenisu sa začala v roku 1995 po zvolení Judr. Ondreja Kozolku za storostu obce, dlhodobým turnajom o majstra obce Volkovce, ktorého sa v priebehu 5 mesiacov zúčastnilo viac ako 40 hráčov z Volkoviec a Čiernych Kľačian. Celkovým víťazom sa stal Viliam Nagy pred Danielom Lackovičom a Ondrejom Kozolkom – všetci z Volkoviec. Po tomto úspešnom znovuzrodení stolného tenisu vo Volkovciach sa v sezóne 1996/97 zúčastnila TJ INOVEC Volkovce majstrovstiev okresu Nitra hneď s dvomi družstvami. „A” družstvo skončilo na 5. mieste v I. A tr. a „B” družstvo na 3. mieste v II. B triede. Do oddielu stolného tenisu, ktorého vedúcim sa stal D. Lackovič, pribudli Peter Tolok z Volkoviec a Marián Laca z Prílep.

V roku 1997 došlo k významnej udalosti, ktorá mala vplyv aj na rozvoj stolného tenisu vo Volkovciach. Dňa 3. mája 1997 sa uskutočnila na základe uznesenia Krajskej konferencie Slovenského stolnotenisového zväzu v zasadačke Obecného úradu vo Volkovciach Zakladajúca konferencia Okresného stolnotenisového zväzu Zlaté Moravce. Na konferencii bol zvolený päťčlenný Výkonný výbor OSTZZM, ktorého predsedom sa stal vedúci stolnotenisového oddielu TJ INOVEC Volkovce Daniel Lackovič. Týmto bolo oficiálne potvrdené, že organizačným centrom stolného tenisu v novovzniknutom okrese Zlaté Moravce sa stali Volkovce. Predseda VV OSTZZM sa stal aj členom Výkonného výboru Krajského stolnotenisového zväzu Nitrianskeho kraja. TJ INOVEC Volkovce usporiadala historické 1. Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v samostatnom Slovensku. Prvými majstrami okresu sa stali vo dvojhre Ján Červený a vo štvorhre spolu so svojím bratom Jozefom

Pred začiatkom sezóny 1997/98 prestúpili do oddielu bratia Ján a Jozef Červený a Ivan Siro zo zaniknutého oddielu CALEX a František Mášik z TATRANA Topoľčianky, ktorí predstavujú špičku stolného tenisu v okrese. Týmito prestupmi sa podstatne zvýšila úroveň v oddiele, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. „A” družstvo skončilo na 3. mieste v I.A triede a „B” družstvo na 1. mieste v II.B triede MO Nitra. V Majstrovstvách okresu jednotlivcov, ktoré sa konali v Čiernych Kľačanoch, sa majstrami okresu stali vo dvojhre František Mášik a vo štvorhre Viliam Nagy a Ján Červený

V roku 1998 došlo k reorganizácii stolnotenisových súťaží na základe nového územnosprávneho členenia Slovenska a „A” a „B” družstvá TJ INOVEC dostali šancu hrať v sezóne 1998/99 5. ligu čo je druhá krajská súťaž. 6. ligu – okresnú súťaž hrali „C” a „D” družstvá. Zásluhou pochopenia predstaviteľov obce, na čele so starostom, sa po vnútornej rekonštrukcii kultúrneho domu na jar roku 1998 podstatne zlepšili podmienky pre činnosť stolnotenisového oddielu.V tejto sezóne unikol „A” družstvu postup do 4. ligy , keď skončilo na 3. mieste. „B” družstvo splnilo cieľ udržať sa v 5. lige, keď skončilo na 13. mieste z 19-tich účastníkov. „C” družstvo vyhralo 6. ligu a „D” družstvo skončilo v tej istej súťaži na 3. mieste. Na 3. Majstrovstvách okresu Zlaté Moravce, ktoré sa opäť konali v Kultúrnom dome vo Volkovciach, obsadili všetky miesta na stupňoch víťazov hráči TJ INOVEC Volkovce. Vo dvojhre zvíťazil Ján Červený a vo štvorhre Štefan Kobes s Karolom Bokrošom.

Od tohto obdobia až podnes hrá náš oddiel stolného tenisu dominantnú úlohu v okrese a úspešne reprezentuje okres v krajských súťažiach. Dokladom toho sú aj výsledky Majstrovstiev okresu jednotlivcov v ktorých sa len ojedinele presadia hráči iných oddielov. V roku 2006 prišli do nášho oddielu zo Zlatých Moraviec otec so synom Kováčovci čím opäť stúpla sila družstiev. O kvalite hlavne Petra Kováča mladšieho svädčí aj fakt, že v sezóne 2007/2008 odišiel hrať 1. ligu do UKF Nitra a dosiahol tam viac ako 50% úspešnosť.

V sezóne 2008/2009 by mal byť opäť našim hráčom. Sme presvedčení, že stolný tenis vo Volkovciach bude aj naďalej napredovať a šíriť dobré meno našej obce v kraji a možno raz aj za jeho hranicami. Od roku 2004 sa každoročne stretávame s našimi priateľmi stolnými tenistami z rakúskeho Tullnu striedavo u nás a v Tullne. Túto družbu nám umožnil nadviazať Janko Ráchela zo Psiar, ktorý v Rakúsku dlhodobo pracuje a hráva stolný tenis. Vďaka nemu máme možnosť aj medzinárodného porovnania výkonnosti a nevychádza to pre nás vôbec zle. Všetky doterajšie zápasy sme vyhrali, ale pri týchto kontaktoch nejde ani tak o výsledky ako o vzájomné spoznávanie nadväzovanie priateľských vzťahov. Veríme, že to bude ešte dlho pokračovať.

V nasledujúcich sezónach jadro kádra tvorili bratia Červený, Marián Laca, Fero Mášik, Vilo Nagy, Dano Lackovič, Luboš Bobok, Rasťo Chren, Peťo Komárek, Ivan Kuťka, Jožko Jurík a niektorí ďalší, ktorí hrávali sporadicky.

Hrali sme 3., 4., 5., a 6. ligu Nitrianskeho kraja a okresu Zlaté Moravce. V sezóne 2014/2015 hráme len 4. a 5. ligu nakoľko nám odišli viacerí hráči a záujem mladých je minimálny.

Daniel Lackovič
vedúci stolnotenisového oddielu
TJ INOVEC Volkovce

tenis_team
Foto z návštevy u našich stolnotenisových priateľov v Zeiselmauer – Tulln v Rakúsku.
Aktuálne výsledky a tabuľky krajských a okresných súťaží sú na stránke www.pinec.info

UK English