Turisticko Rekreačný Klub Volkoviec a Závady

logo_trkvaz-1

Turisticko Rekreačný Klub Volkoviec a Závady

Sme skupina  priateľov a nadšencov hôr a turistiky, mladých nielen telom, ale hlavne duchom. Naším cieľom je organizovať turistické akcie, na ktoré sa snažíme prilákať čo najviac našich členov, ale i nečlenov.

Zakladanie nášho klubu siaha do roku 2006, keď pri organizovaní výletu do Tatier padol návrh na založenie nejakého združenia a tým dať našim turistickým akciám aj organizovanú podobu. Keďže sme nechceli ísť pod krídla žiadnej organizácie už jestvujúcej, tak sme sa rozhodli pre vlastnú organizáciu a veci s tým súvisiace. Názov nášho združenia sa rodil veľmi ťažko, až náš budúci a doživotný preceda (možno bol zvolený, lebo mal niečo spoločné s názvom ? ) navrhol názov „TRKVaZ“, ktorý sa hneď ujal. Bol to taký názov vyvolávajúci úsmev na perách. Názov vyjadruje, že máme niečo spoločné s turistikou a odkiaľ sme. Je to vlastne skratka a znamená to: Turisticko Rekreačný Klub Volkoviec a Závady.

Založenie združenia sa uskutočnilo 16.9.2006 v Tatranskej Štrbe v staničnom bufete, kde prebehlo zakladajúce valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili: Hasprík, Dodi, Martin, Slavo a Papén a tu sa začala písať aj história nášho klubu. A potom už nebolo cesty späť.

Ďalšia schôdza sa konala, keď nám bol doručený výpis z Ministerstva vnútra o zaregistrovaní nášho združenia.

Náš turistický klub má zatiaľ 16 členov: Martin Mlynka – predseda, Peter Haspra – podpredseda, Jozef Drozdík – podpredseda, Peter Kozolka, Slavo Mlynka, Peter Kvaššay, Pavol Kvaššay, Viktor Mlynka, Paťo Frajka, Pavol Haspra, Ľuboš Frajka, Peter Haspra Jr., Ondrej Kozolka, Jakub Kvaššay, Jakub Kozolka a Tomáš Mlynka. Poslední dvaja menovaní sú ešte len juniori, ktorí nadobúdajú svoje prvé turistické skúsenosti. Musíme predsa myslieť aj na budúcnosť a vychovávať si svoje kádrové rezervy.Salatín

Náš turistický rok pozostáva z niekoľkých viac menej pravidelných akcií.

 • Druhú januárovú sobotu sa zúčastňujeme pochodu okolím Jedľových Kostolian pod názvom Čertovská 30, ktorá má asi 18 km.

 • Trochu sme skopírovali túto myšlienku a vymysleli sme si našu Volkoveckú táračku. Je to taká nenáročná prechádzka okolím našej rodnej viesky. Termín nie je pevne stanovený, ideme v januári príp. februári, keď prituhne.

 • V máji organizujeme obľúbenú jarnú túru. Cieľom týchto jarných túr je každý rok prejsť určitú časť nášho krásneho Slovenska. Zatiaľ sme prešli pohoria: Tribeč, Pohronský Inovec, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Západné Tatry, Slovenský Raj, Veľkú Fatru, časť Malej Fatry, Považský Inovec, Nízke Tatry a časť Malých Karpát.

 • V júli zvykneme splavovať rieku Hron, čím trochu zabŕdneme aj do vodnej turistiky.

 • V septembri zvykneme už tradične na niekoľko dní zavítať do Tatier za krásami našich veľhôr.

 • Náš turistický rok končíme tradičným Štefanským výstupom na náš kopec – Veľký Inovec.

Veríme, že na našich potulkách za krásami hôr, blízkych či vzdialenejších, sa k nám pridajú aj ďalší s podobnou diagnózou.

Horám zdar a TRKVaZu zvlášť.

Polsky hreben

Podporte nás 2 % z dane
Milí návštevníci nasej stránky,
Budeme vám vďační, ak našu snahu podporíte 2 % z odvedenej dane.
Cieľ činnosti nášho združenia

 • vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť svojich členov, ale aj verejnosti, najmä v oblasti turistiky a športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života

 • zastupovať záujmy členov

 • organizovať, všestranne rozvíjať a podporovať turistické aktivity pre deti, mládež a dospelých

 • viesť členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a k starostlivosti o životné prostredie

 • zabezpečovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti

 • organizovať turistické pobyty doma i v zahraničí

 • spolupracovať s ďalšími združeniami a štátnymi a samosprávnymi orgánmi a organizáciami

Dovoľujeme si osloviť Vás v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov, ktorý umožňuje fyzickým i právnickým osobám rozhodnúť sa a poukázať 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešné účely.

Chceli by sme Vás požiadať, či by ste nezvážili túto možnosť a v prípade, že ste sa ešte nerozhodli podporiť inú organizáciu, tak podporili aktivity nášho OZ. Naše OZ Turisticko Rekreačný Klub Volkoviec a Závady bolo v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dna 23.11. 2011, pod spisovou značkou NCRpo 3121/2011.

2 % – ako nás môžete podporiť?
Zamestnanci: do 30. 4.  zaslaním tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2% spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane na príslušný daňový úrad podľa bydliska

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31. 3.

Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

Za Vašu ochotu a záujem, prípadné návrhy a pripomienky Vám vopred ďakujeme.Nad vodopádom Skok

Kontaktné údaje

Adresa:
Turisticko Rekreačný Klub Volkoviec a Závady
Parková 13
95187 Volkovce

IČO: 42048371
Číslo účtu: 234946165/ 0900

Chata pri Zelenom plese

UK English