Uznesenia a zápisnice

– Uznesenie z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenie z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenie z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenie z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenie z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenie zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenie zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Uznesenie z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Uznesenie zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Uznesenie z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Zápisnica z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenie z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovcich

– Zápisnica z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Uznesenia z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Zápisnica z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Uznesenia z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

Uznesenia z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Uznesenia z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach

– Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Volkovciach