Zverejnenie zámeru

Dokumenty na stiahnutie:

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľností KÚ ZÁVADA Nikolete a Klaudii Danáčovým

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA  Zite Danáčovej

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA Márii Frajkovej


– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ VOLKOVCE – Ing. Ľudovít Frajka

– Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti KÚ ZÁVADA


Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže


– Zverejnenie zámeru na odpredaj J. Kutiš

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Ján Petrík

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Hádek

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Chovan

– Zverejnenie zámeru na odpredaj Vetter