Uznesenia a zápisnice

Dokumenty na stiahnutie:

XIV. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z XIV. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica zo XIV. zasadnutia OZ vo Volkovciach


XIII. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z XIII. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z XIII. zasadnutia OZ vo Volkovciach


XII. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z XII. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z XII. zasadnutia OZ vo Volkovciach


XI. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z XI. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z XI. zasadnutia OZ vo Volkovciach


X. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z X. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z X. zasadnutia OZ vo Volkovciach


IX. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z IX. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z IX. zasadnutia OZ vo Volkovciach


VIII. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z VIII. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z VIII. zasadnutia OZ vo Volkovciach


VII. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Zápisnica zo VII. zasadnutia OZ vo Volkovciach
Uznesenie zo VII. zasadnutia OZ vo Volkovciach


VI. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Zápisnica zo VI. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie zo VI. zasadnutia OZ vo Volkovciach


V. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Zápisnica z V. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Uznesenie z V. zasadnutia OZ vo Volkovciach


IV. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie zo IV. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica zo IV. zasadnutia OZ vo Volkovciach


III. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z III. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z III. zasadnutia OZ vo Volkovciach


II. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z II. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z II. zasadnutia OZ vo Volkovciach


I. zasadnutie OZ vo Volkovciach, volebné obdobie 2018 – 2022

Uznesenie z I. zasadnutia OZ vo Volkovciach

Zápisnica z I. zasadnutia OZ vo Volkovciach