Úradná tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

Povinne zverejňované informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Povinne zverejňované informácie


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Volkovce na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017


Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2016

Záverečný účet k 31.12.2016


Konsolidovaná výročná správa obce Volkovce za rok 2016

Konsolidovaná výročná správa obce Volkovce za rok 2016


Obnova verejného osvetlenia v obci Volkovce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Volkovce


Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Volkovce (2016-2023)

PHSR obce Volkovce na roky 2016-2023


Konsolidovaná výročná správa obce Volkovce za rok 2015

Konsolidovaná výročná správa obce Volkovce za rok 2015


Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2015

Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2015


Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov do 31.12.2019

Sadzobník poplatkov od 1.1.2020

 


Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov


Výročná správa obce Volkovce za rok 2014

Výročná správa obce Volkovce za rok 2014


Záverečný účet k 31.12.2014

Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2014