Rozpočet obce

Dokumenty na stiahnutie:

Rozpočet obce Volkovce na roky 2023-2025

Rozpočet na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025


Plnenie rozpočtu

Plnenie rozpočtu za rok 2022


Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2022

Zerejnené: 24.8.2022


Rozpočet obce Volkovce na roky 2022 – 2024

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2022-2024


Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2021

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2021


Rozpočet obce Volkovce na roky 2021 – 2023

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2021-2023


Rozpočet obce Volkovce na roky 2020 – 2022

Schválený rozpočet obce Volkovce na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2020-2022


Rozpočet obce Volkovce na roky 2019 – 2021

Návrh 2. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2019

Návrh 1. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2019

Návrh Rozpočtu obce Volkovce na roky 2019 – 2021


Rozpočet obce Volkovce na roky 2018 – 2020

Návrh 2. zmeny rozpočtu Obce Volkovce na rok 2018

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Schválený Rozpočet obce Volkovce na roky 2018 – 2020

Návrh rozpočtu obce Volkovce na roky 2018 – 2020


2. zmena rozpočtu obce Volkovce na rok 2017

II.zmena_rozpoctu_2017


Schválený rozpočet obce Volkovce na rok 2017

Rozpocet_2017-2019


2. zmena rozpočtu obce Volkovce na rok 2016

II. zmena rozpočtu na rok 2016


l. zmena rozpočtu obce Volkovce na rok 2016

I. zmena rozpočtu na rok 2016


Schválený rozpočet obce Volkovce na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016