Úradná tabuľa

Dokumenty na stiahnutie:

LC Čifáre – Oznámenie o možnosti nahliadnuť do Správy o hospodárení

 

LC ČIFÁRE – Správa o hospodárení 2020

 

Sadzobník poplatkov od 1.1.2020

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Volkovce na I. polrok 2018

 

– Povinne zverejňované informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

– Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Volkovce na II. polrok 2017

 

– Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2016

 

– Konsolidovaná výročná správa obce Volkovce za rok 2016

 

– Obnova verejného osvetlenia v obci Volkovce

 

– Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Volkovce (2016-2023)

 

– Konsolidovaná výročná správa obce Volkovce za rok 2015

– Záverečný účet obce Volkovce k 31.12.2015

 

– Sadzobník poplatkov

 

– Sadzobník správnych poplatkov

 

– Výročná správa obce Volkovce za rok 2014

 

– Záverečný účet k 31.12.2014