Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

Oznam pre cestujúcich

Spoločnosť Arriva Nitra a.s. oznamuje, že na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja súvisiaceho s odporúčaním vlády SR o možnosti opäť začať prezenčnú výučbu na vybraných stupňoch školského vzdelávania,

bude prímestská autobusová doprava s účinnosťou od 19.4.2021

premávať v režime „pracovný deň so školským vyučovaním„.

Jediné obmedzenie v prímestskej doprave, ktoré od 19.4.2021 bude v platnosti, je pozastavenie vybraných výpomocných spojov, ktoré však v tejto situácii, kedy je znížená mobilita obyvateľstva, nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

Zoznam dočasne pozastavených spojov od 19.4.2021

OZNAM O TERMÍNE ZBERU

SEPAROVANÉHO ODPADU

Separovaný odpad od rodinných domov z obce Volkovce,

aj z časti obce Olichov sa bude zberať

v utorok, 20.4.2021

V pondelok večer (19. apríla 2021) vyložte pred svoje domy

žlté vrecia naplnené plastovým odpadom, tetrapakovými

a kovovými obalmi.

Pet fľaše a tetrapakové obaly je potrebné pred vložením do vreca stlačiť!!!

Šetríte tým náklady spojené s vývozom odpadu a zvyšujete efektivitu triedenia!

EWOBOX Výzva – “Príroda nie je odpadkový kôš”

Poplatky

Žiadame obyvateľov našej obce, aby v nasledujúcich dňoch prišli na Obecný úrad uhradiť

  • daň z nehnuteľnosti
  • poplatok za psa
  • poplatok za kanalizáciu

Poplatky je možné uhradiť aj bankovým prevodom. Viac informácii Vám poskytne pracovníčka Obecného úradu pani Hasprová. Kontaktovať ju môžte osobne, telefonicky (037/6304231), alebo mailom (volkovce@gmail.com).

Výsledky testovania na COVID-19 z 10.4.2021

Testovania sa zúčastnilo 226 účastníkov,
počet pozitívnych testov 0
čo predstavuje 0,00%.

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

Aktuálne odberové miesta v Zlatých Moravciach od 1.4.2021

Vážení spoluobčania,

kontajnery  na jednotlivých stanovištiach v obci, t.j.:

  • pri Závadskom cintoríne
  • pri predajni Jednota
  • pri Krištienovom moste
  • pri otoči autobusu
  • v miestnej časti Olichov

sú určené na zber PAPIERA  A  SKLA.

Dnes sme náhodnou kontrolou zistili, že sú tam hodené šaty, obuv, polystyrén, kovové odpady od nápojov a ďalší odpad.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnera na sklo vhadzovali iba sklo a do kontajnera na papier iba papier.

Ostatný odpad riešte cez svoje odpadové nádoby, resp. žlté vrecia na zber plastov, tetrapakových a kovových obalov, šatstvo a obuv prostredníctvom kontajnerov na to určených pri predajni Jednota.

Za pochopenie a rešpektovanie pravidiel separovaného zberu v obci Volkovce Vám ďakujeme.

JUDr. Ondrej Kozolka, starosta obce

“ČIERNE SKLÁDKY”

Vážení spoluobčania,

V poslednom období sme zaznamenali nárast voľne uloženého odpadu v prírode, tzv. čierne skládky, napr. na Volkoveckom háji v blízkosti Panny Márie bolo vyhodené kompletné WC, záhradný, ale aj stavebný odpad. Podobne sme identifikovali vyhodený odpad aj na iných miestach.

Žiadame Vás, aby ste od takéhoto konania upustili a nakladali s odpadom tak ako je v našej obci určené Všeobecným záväzným nariadením.

V prípade, že takéto konania budú identifikované, pristúpime k maximálne možným sankciám v zmysle platných právnych predpisov. Veríme však, že takéto konania sa v našej obci nebudú opakovať.

Žijeme v obci spoločne a spoločne by sme mali prírodu chrániť!

JUDr. Ondrej Kozolka, starosta obce