Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE COVID-19 V OBCI VOLKOVCE

Vážení spoluobčania,
na základe uznesenia vlády SR č. 30 sa aj v našej obci uskutoční testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Testovanie sa uskutoční v sobotu, 23. januára 2021
v sále kultúrneho domu
v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.
s výnimkou prestávky na obed v čase od 12:00 – 13:00 hod.
Testovania sa nemusia zúčastniť deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.
Vzhľadom k tomu, že na sobotu nie sú ideálne poveternostné podmienky, sme pripravili harmonogram testovania obyvateľov podľa času a jednotlivých ulíc:

Prevádzka MŠ vo Volkovciach od 18.1.2021

Oznamujeme rodičom detí,

že materská škola vo Volkovciach je od pondelka 18.1.2021 do odvolania na základe rozhodnutia ministerstva školstva z 8.1.2021 otvorená naďalej pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre).
O ďalšom postupe Vás budeme informovať

Rozhodnutie Ministerstva školstva platné od 11.1.2021

Oznam pre cestujúcich

Spoločnosť Arriva Nitra a.s. oznamuje, že v okrese Nitra a Zlaté Moravce prevádzka prímestskej dopravy v SOBOTNOM REŽIME KONČÍ 22.1.2021.

S účinnosťou od 25.1.2021 budú prímestské linky, ktoré zabezpečuje prevádzka v Nitre a Zlatých Moravciach premávať v režime “letné prázdniny” a to do odvolania.

Odporúčame Vám sledovať vývoj situácie na našej  stránke  https://arriva.sk/nitra kde budú aktuálne informácie .

Úhrada poplatku za komunálny odpad od 1.1.2021

Vážení spoluobčania,

obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach na svojom XI. zasadnutí konanom 20.11.2020 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce Volkovce č. 3/2020 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa zavádza množstvový zber komunálneho odpadu s účinnosťou

od 1. januára 2021.

V zmysle § 8 tohto nariadenia sa stanovujú sadzby poplatku nasledovne:

 • sadzba za vývoz jednej 110 litrovej smetnej nádoby je 3,- €
 • sadzba za vývoz jednej 120 litrovej smetnej nádoby je 3,30 €
 • sadzba za vývoz jednej 240 litrovej smetnej nádoby je 6,60 €
 • sadzba za vývoz jedného 1100 litrového kontajnera je 30,- €

V zmysle § 5 ods. 2 sa poplatok nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok sa platí formou dobitia kreditu, t.j. zaplatením počtu vývozov, ktoré zaznamená elektronický čip smetnej nádoby.

V praxi to znamená, že každá domácnosť musí mať vopred zaplatený vývoz komunálneho odpadu. V prípade, že nebudete mať vopred zaplatený vývoz, t.j. dobitý kredit, počnúc prvým vývozom v mesiaci január Vám nebude komunálny odpad vyvezený.

Žiadame Vás, aby ste si po zvyšok mesiaca november a v mesiaci december prišli na obecný úrad zaplatiť určité množstvo vývozov komunálneho odpadu pre rok 2021 (t.j. dobiť kredit).

Zdôrazňujeme, že ak nebudete mať dobitý kredit, t.j. dopredu zaplatený vývoz komunálneho odpadu, nebude Vám od začiatku roku 2021 zberovou spoločnosťou vyvezený.

Sme toho názoru, že množstvový zber komunálneho odpadu bude spravodlivý a žiadame vás, aby ste pristúpili k celému systému zodpovedne.

 

JUDr. Ondrej KOZOLKA

starosta obce

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ – KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU:

Dokumenty na stiahnutie:

https://korona.gov.sk/ – najnovšie informácie o ochorení COVID-19

Vyhláška ÚVZ SR 7/2021 platná od 11.1.2021  (karanténne opatrenia pri vstupe na územie SR)

Vyhlášky ÚVZ SR 2 až 4/2021 platné od 11.1.2021  (prevádzky a hromadné podujatia)

Uznesenie vlády č. 808 z 31.12.2020 o zákaze vychádzania

Vyhláška ÚVZ SR 67/2020 platná od 27.12.2020 (izolácia osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19)

Vyhlášky ÚVZ SR 51 až 55/2020 platné od 22.12.2020 (vyhláška 51/2020 pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce)

ZRIADENIE TELEFONICKEJ LINKY PRE ZABEZPEČENIE OBJEDNANIA SI POTRAVÍN PRE DôCHODCOV

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 hygienici odpovedajú na telefonických linkách s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812