Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

POZVÁNKA

Dňa 10. mája 2021 (t.j. v pondelok)  o 18.00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu vo Volkovciach uskutoční

XIV.  ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

vo volebnom období 2018 – 2022,  na  ktoré Vás pozývam.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Zmluva o zriadení vecných bremien medzi Obcou Volkovce a Západoslovenskou distribúciou a.s. v súvislosti s prípravou stavby „NA NNK Volkovce, Konopniská 10 RD“.
  4. Záver

                                                                                           JUDr. Ondrej KOZOLKA

                                                                                                     starosta obce

Odpredaj stolov

Obec Volkovce zakúpila nové stoly do kultúrneho domu

a z tohto dôvodu ponúka doterajšie stoly na predaj našim spoluobčanom

v cene 5 eur za jeden stôl.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade

v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Poplatky

Žiadame obyvateľov našej obce, aby v nasledujúcich dňoch prišli na Obecný úrad uhradiť

  • daň z nehnuteľnosti
  • poplatok za psa
  • poplatok za kanalizáciu

Poplatky je možné uhradiť aj bankovým prevodom. Viac informácii Vám poskytne pracovníčka Obecného úradu pani Hasprová. Kontaktovať ju môžte osobne, telefonicky (037/6304231), alebo mailom (volkovce@gmail.com).

Aktuálne odberové miesta v Zlatých Moravciach od 1.4.2021

“ČIERNE SKLÁDKY”

Vážení spoluobčania,

V poslednom období sme zaznamenali nárast voľne uloženého odpadu v prírode, tzv. čierne skládky, napr. na Volkoveckom háji v blízkosti Panny Márie bolo vyhodené kompletné WC, záhradný, ale aj stavebný odpad. Podobne sme identifikovali vyhodený odpad aj na iných miestach.

Žiadame Vás, aby ste od takéhoto konania upustili a nakladali s odpadom tak ako je v našej obci určené Všeobecným záväzným nariadením.

V prípade, že takéto konania budú identifikované, pristúpime k maximálne možným sankciám v zmysle platných právnych predpisov. Veríme však, že takéto konania sa v našej obci nebudú opakovať.

Žijeme v obci spoločne a spoločne by sme mali prírodu chrániť!

JUDr. Ondrej Kozolka, starosta obce

Sčítanie obyvateľov 2021

Čo musím urobiť ak som sa nesčítal do 31.3.2021?

Vzhľadom na pandemickú situáciu a na základe rozhodnutia Vlády SR je termín asistovaného sčítania obyvateľov od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021.

Na dosčítanie obyvateľov obce Volkovce je k dispozícii MOBILNÝ ASISTENT a KONTAKTNÉ MIESTO na Obecnom úrade vo Volkovciach.