Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

Oznam pre rodičov detí MŠ Volkovce

Riaditeľka MŠ vo Volkovciach oznamujeme rodičom detí,

že v utorok 28. septembra 2021

bude škôlka z dôvodu plánovaného odstavenia elektrickej energie v školskej kuchyni

otvorená iba do 13:00 hod.

Deti budú mať v škôlke zabezpečenú len desiatu.

Oznámenie

Predstavenstvo Pozemkového spoločenstva združenie bývalých urbaristov obce Čierne Kľačany
oznamuje všetkým svojím členom, že zvoláva
XXVI. V A L N É  Z H R O M A Ž D E N I E
ktoré sa uskutoční v piatok 24.09.2021 o 17.00 hod. v KD v Čiernych Kľačanoch

s týmto návrhom programu:
1. Otvorenie
2. Voľba komisií
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti
5. Správa o hospodárení
6. Správa DR
7. Schválenie účtovnej závierky, výsledku hospodárenia a výplatu podielov za
rok 2020
8. Plán činnosti a rozpočet na r. 2021
9. Vyňatie parc.č. 2025/7 a schválenie prenájmu
10. Voľby členov výboru a dozornej rady
11. Schválenie odmien a náhrad členom výboru a dozornej rady
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver

Prezentácia účastníkov VZ sa uskutoční v mieste jeho konania v čase od 16,15 hod.
Vzor kandidátnej listiny pre voľby je zverejnený na stránke www.cierneklacany.sk a doručiť kandidátnu listinu treba na základe rozhodnutia VZ do 16,30 hod. dňa 24.9.2021.
Upozornenie:
Žiadame Vás v čase konania VZ o dodržiavanie platných hygienických Opatrení úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia súvisiace s aktuálnou hygienicko-epidemiologickou situáciou.
Rokovania sa môžu zúčastniť členovia Pozemkovej spoločnosti, ktorí na základe overeného splnomocnenia môžu zastupovať aj neprítomných členov alebo na základe splnomocnenia rodinného príslušníka.
Pri schválení výsledku hospodárenia sa budú po ukončení VZ vyplácať podiely.

Prerušenie dodávky elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že

v utorok 28.9.2021 v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod.

budú z dôvodu vykonávania prác na distribučnej sústave bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

HARMANČEKOVÁ č. 26, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/VE, 61, 63, 65, 67, 71, 140/3
HLAVNÁ č. 62 , 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/VE, 81
J. KRÁĽA č. 1 , 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 13/VE, 20
M.R. ŠTEFÁNIKA č. 50 , 62, 62/BL, 62/VE, 72, 72/VE, 76, 78, 78/BL, 78/VE
ŠKOLSKÁ č. 5

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

Dokumenty na stiahnutie:

https://korona.gov.sk/ – najnovšie informácie o ochorení COVID-19

Covid Automat pre Zlaté Moravce od 20.9.2021

Vyhláška 247/2021 platná od 13.9.2021

247/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Vyhláška 244/2021 platná od 30.8.2021

244/2021 V. v. SR (PDF, 195 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhlášky 237, 238, 239, 240 a 241/2021 platné od 16.8.2021

237/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

238/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

240/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

241/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Vyhláška 231/2021 platná od 19.7.2021

231/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dôvodovú správu k novej vyhláške 231/2021 V. v. SR nájdete v plnom znení tu.

Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021 o zrušení núdzového stavu

ZRIADENIE TELEFONICKEJ LINKY PRE ZABEZPEČENIE OBJEDNANIA SI POTRAVÍN PRE DôCHODCOV

Otázky o pandémii COVID-19 posielajte písomne na e-mail: koronapodnety@uvzsr.sk