Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

Výsledky testovania na COVID-19

Testovania sa dňa 6. 3. 2021 zúčastnilo 266 účastníkov,
počet pozitívnych testov 0,
čo predstavuje 0,00%.

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce

ROZHODNUTIE

Obec Volkovce v zastúpení JUDr. Ondrejom Kozolkom, starostom obce, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810, rozhodla v problematike otvárania školských zariadení v obci Volkovce nasledovne:

  • Materská škola vo Volkovciach sa dňom 8. marca 2021 otvára pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
  • Základná škola vo Volkovciach sa dňom 8. marca 2021 otvára na I. stupni, t.j. pre ročníky 1.-4., prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

 

JUDr. Ondrej Kozolka

starosta obce

ROZHODNUTIE – obec Volkovce

Sčítanie obyvateľov 2021

SODB 2021 – informačný plagát

SODB 2021 – informačný leták

 

Sčítanie obyvateľov je pre samosprávy dôležité, pretože od počtu sčítaných obyvateľov závisí v akej výške získajú jednotlivé mestá a obce podielové dane. Tie využíva aj obec Volkovce na financovanie bežných činností, údržbu základnej a materskej školy, získané finančné prostriedky môžu byť zdrojom na realizáciu rozvojových projektov obce.

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Kto sa môže na sčítaní zúčastniť?

ZÚČASTNIŤ SA na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky s trvalým, prechodným, obvyklým alebo tolerovaným pobytom v SR.

Čo musím urobiť?

Sčítanie je JEDNODUCHÉ a RÝCHLE. Obyvateľ obce Volkovce sa sčíta sám alebo za pomoci blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár je zverejnený na webovej stránke www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii Štatistického úradu SR.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a na základe rozhodnutia Vlády SR sa termín asistovaného sčítania obyvateľov posúva na termín od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Na dosčítanie obyvateľov obce Volkovce bude k dispozícii MOBILNÝ ASISTENT a KONTAKTNÉ MIESTO.  Budeme Vás včas informovať  na webe obce.

Čo znamená rozhodujúci okamih sčítania?

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania vo formulári uvedie sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z 31.12.2020 na 1. január 2021. V praxi to znamená, že ak formulár vypĺňate v marci 2021 a sobáš ste uzatvorili vo februári 2021, v sčítacom formulári uvediete váš rodinný stav “slobodný/á” – platný k 1. januáru 2021. Neuvediete teda že ste ženatý/vydatá, lebo taká je skutočnosť k 1. januáru 2021. Ak sa Vám bábätko narodilo napr. vo februári 2021, preňho formulár nevypĺňate, pretože v čase rozhodujúceho okamihu sčítania 1.1.2021 dieťa nebolo narodené.

Nemôže niekto zneužiť moje poskytnuté údaje?

Elektronické sčítanie je BEZPEČNÉ. Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je zachovaná maximálne možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zbezpečené a chránené pred zneužitím.

Mobilné odberové miesta v Zlatých Moravciach

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ – KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU:

Dokumenty na stiahnutie:

https://korona.gov.sk/ – najnovšie informácie o ochorení COVID-19

Uznesenie vlády SR 123/2021 na prijatie opatrení – účinnosť od 3. 3. 3021

Vyhláška ÚVZ SR 64/2021 platná od 17.2.2021

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Vyhlášky ÚVZ SR 41 až 47/2021 platné od 8.2.2020

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
42. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
45. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
47. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

ZRIADENIE TELEFONICKEJ LINKY PRE ZABEZPEČENIE OBJEDNANIA SI POTRAVÍN PRE DôCHODCOV

Otázky o pandémii COVID-19 posielajte písomne na e-mail: koronapodnety@uvzsr.sk