Vitajte na stránkach obce Volkovce

Aktuality

KONFLIKT NA UKRAJINE

Informácie pre odídencov:

www.ua.gov.sk

www.pomocpreukrajinu.sk

Viac informácií / Click here for more information/ Натисніть тут для отримання додаткової інформації

 


ŽIADAME OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE, ABY V PRÍPADE UBYTOVANIA VOJNOVÝCH UTEČENCOV Z UKRAJINY V SÚKROMÍ, NAHLÁSILI TÚTO SKUTOČNOSŤ A POČET UBYTOVANÝCH UTEČENCOV NA OBECNOM ÚRADE VO VOLKOVCIACH.
Za Vašu pomoc a solidaritu ďakujeme.

JUDr. Ondrej Kozolka – starosta obce

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 142 z 26. februára 2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

Dokumenty na stiahnutie:

Covid Automat pre okres Zlaté Moravce – platné opatrenia

https://korona.gov.sk/ – najnovšie informácie o ochorení COVID-19

Vyhláška 35/2022 platná od 13.6.2022

35/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 33/2022 platné od 21.4.2022

33/2022 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19t

ZRIADENIE TELEFONICKEJ LINKY PRE ZABEZPEČENIE OBJEDNANIA SI POTRAVÍN PRE DôCHODCOV

Otázky o pandémii COVID-19 posielajte písomne na e-mail: koronapodnety@uvzsr.sk